‘Marketeers: wees je bewust met welke ‘bril’ je kijkt naar mensen die een andere belevingswereld hebben als jij.’

By 20th July 2017News
Moxi.Biz inspiratie event Cultural Marketing 31 mei

Rianne is oprichtster van Moxi.Biz en omschrijft zichzelf als een ‘cultureel antropoloog met een business degree’. Met Moxi.Biz combineert ze haar werkervaring als sales consultant, met haar jarenlange inzet bij diverse multiculturele netwerkorganisaties en haar betrokkenheid met diversiteit en inclusie binnen de  gemeente Amsterdam. In de Masterclass Cultural marketing die ze onlangs gaf bij het Moxi.Biz inspiratie event op 31 mei ging ze in op de relevantie van cultureel antropologen in het hedendaagse marketingvak.

Wees je bewust met welke ‘bril’ je kijkt naar de ander

In de jaren dat zij werkzaam is geweest voor diverse bedrijven in profit en non-profit sector stoorde zij zich aan het feit dat sales of politieke belangen de overhand hadden boven het inspelen op de werkelijke behoeftes van de klant. Daarnaast bleek uit haar onderzoek naar representatie van jongere hip hop artiesten met een migranten achtergrond dat er in de media veel over hen werd gepraat door mensen die hun cultuur (hip hop) niet begrepen. Klanten en jongeren: het ging in beide gevallen om het verdiepen in de ander. Aan marketeers geeft ze daarom het advies: wees je bewust met welke ‘bril’ je kijkt naar mensen kijkt die een andere belevingswereld hebben als jij. Praat daarnaast met ze en verdiep je in hen om zo de beste manier te kunnen achterhalen om met hen te communiceren.

Beeldvorming en vooroordelen

Je kunt het volgens Rianne niet over diversiteit hebben, als je het niet over beeldvorming hebt. ‘Bewust en onbewust heeft iedereen vooroordelen.’ Ze geeft twee recente voorbeelden waarbij organisaties de ‘plank missloegen’. Zo heeft de Expositie ‘Goede Hoop’ in het Rijksmuseum veel kritiek gehad, omdat deze een eenzijdig beeld geeft van de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland gedurende de laatste 400 jaar. De expositie is vanuit een ‘blanke koloniale bril’ is vormgegeven, wat blijkt uit de overhand van beelden waarin de oorspronkelijke bevolking als slachtoffer en tweederangsburger is neergezet.

Een ander voorbeeld is de vacaturebeschrijving van Manpower voor de functie van bagagedrager op Schiphol. Hierbij kozen zij in plaats van een profielschets met benodigde kwaliteiten voor een gesprekweergave tussen twee ‘matties’ waarbij de functie volledig in straattaal werd beschreven. De vacaturetekst ‘Doekoe verdienen met bagage tillen op Schiphol’ ging viral vanwege de hilarische stereotypering en werd door Manpower dan ook na twee dagen verwijderd.

Marketeers kijken nog steeds met een ‘oude’ bril naar de ‘nieuwe’ werkelijkheid

De consument van nu koopt verhalen, een gevoel en ervaring, luistert steeds meer naar ambassadeurs of de zogenaamde ‘influencers’. Het marketingvak is de afgelopen jaren veranderd van een product focused marketing naar een vorm waarbij de consument in de driver’s seat zit. Zeggen dat je als merk de beste bent, dat werkt niet meer. Verdieping in de drijfveren van je klanten, dat is waar het nu om draait. Veel bedrijven zijn zich er daarnaast minder van bewust dat ze met de digitalisering, de veranderende demografie en het mixen van een multicuturele groep (potentiele) klanten of consumenten bedienen. De markt ziet er daardoor anno nu heel anders uit dan 60 jaar geleden, terwijl ze ziet dat veel bedrijven en marketeers nog steeds met de ‘oude’ bril naar de ‘nieuwe’ werkelijkheid kijken. Door de komst van het internet kan je veel merkschade oplopen als je niet extra inzet op verdieping in ‘de andere klant’, en hun belevingswereld.

Marketing meets Antropologie: onderzoek voorbij big data 

Consumenteninzichten kunnen verkregen worden via populaire methoden zoals big data, kwantitatieve onderzoeken en focusgroepen. Als je echter werkelijk tot de kern wil komen van de drijfveren en motivatie van consumenten is verder onderzoek nodig, voorbij de oppervlakte. Daarom is volgens haar een essentiele methode voor marktonderzoek in cultural marketing: denken en observeren als een antropoloog. Uitgaan van gedeelde waarden en normen, maar bewust zijn dat de manier waarop deze wordt ingevuld door anderen verschilt. De andere belevingswereld in kaart brengen. Moxi.Biz wil op deze onderscheidende manier van marktonderzoek bedrijven helpen met het realiseren van ‘cultureproof’ marketing die een bredere culturele doelgroep aanspreekt.

Het integreren van diversiteit in het DNA van een bedrijf is volgens Moxi.Biz een ‘must have’ in plaats van een ‘nice to have’. Onze missie is het vergroten van het bewustzijn van de business benefits van culturele diversiteit en het helpen van bedrijven om een meer cultureel divers publiek te bereiken. Moxi.Biz organiseert regelmatig inspirerende events rondom het thema Diversity & Business.

27,988 total views, 17 views today

You might also like...

Leave a Reply